Čo vám chce povedať vaša práčka: Zoznam poruchových kódov rôznych modelov, ktoré uľahčia život každému majiteľovi!

Moderné práčky sú skutočným pomocníkom pre každú gazdinku. Inteligentné práčky nám šetria čas pri bežnom praní, sušení a niekedy aj pri žehlení. Práčky sú vybavené mnohými užitočnými funkciami, medzi ktoré patrí aj možnosť samodiagnostiky porúch. Problém je, že nie všetkým kódom v rýchlosti porozumieme. Prinášame vám preto prehľad najčastejších chybových kódov, ktorými vám najznámejšie modely práčok oznamujú, že niečo nie je v poriadku.

INDESIT

F01 – problémy pri prevádzke hnacieho motora kvôli skratu v riadiacom okruhu.
F02 – nie je signál o prevádzke motora z technogenerátora na elektronický regulátor.
F03 – problémy s prevádzkou snímača teploty.
F04 – zariadenie signalizuje poruchu snímača hladiny vody.
F05 – problémy s odtokom vody.
F06 – signál o poruche tlačidiel.
F07 – stroj upozorňuje, že vyhrievací článok nie je ponorený do vody.
F08 – porucha vykurovacieho telesa.
F09 – porucha elektronického ovládania.
F10 – chyba v činnosti snímača hladiny vody.
F11 – pri prevádzke odtokového čerpadla sa vyskytli problémy.
F12 – komunikačné problémy medzi elektronickým regulátorom a indikačným modulom.
F13 – porucha procesu sušenia.
F14 – porucha sušenia (sušenie sa nezapne).
F15 – porucha sušenia (sušenie sa nevypne).
F17 – chyba pri ovládaní zámku (dvere nie sú tesne zatvorené).
F18 – chyba v prevádzke mikroprocesora.

SAMSUNG

E1 – chyba nastavenia vody.
E2 – problémy pri vypúšťaní vody zo systému (čas odtoku sa líši od času nastaveného výrobcom).
E3 – pretečenie nádrže.
E4 – množstvo bielizne vloženej do práčky prekračuje normu.
E5, E6 – problémy so zohrievaním vody.
E7 – chyba snímača vody.
E8 – teplotný režim nie je dodržaný.
E9 – práčka signalizuje únik vody.

LG

PE – problémy pri prevádzke snímača hladiny vody.
FE – pretečenie nádrže.
DE – problémy so zámkom dverí (skontrolujte, či sú dostatočne utesnené).
IE – problémy pri napúšťaní vody: práčka nemôže získať dostatok vody.
OE – Problémy s drenážou: skontrolujte stav hadice a filtra.
UE – narušenie vyrovnávania bubnov.
TE – teplotný režim nie je dodržaný.
LE – chyba v činnosti blokovacieho mechanizmu.
E3 – systém nemôže určiť zaťaženie.
AE – práčka signalizuje poruchu v systéme automatického vypnutia.
E1 – únik vody.
HE – vykurovací článok je poškodený.
SE – systém zistil chybu spínača pohonu motora.

ELECTROLUX, ZANUSSI

E11 – problém s napúšťaním vody.
E13 – presakovanie vody.
E21 – výskyt problému s odtokom: voda nebol vypustená po dobu viac ako 10 minút.
E23 – stroj signalizuje poruchu vypúšťacieho čerpadla.
E24 – porucha v práci odtokového čerpadla.
E33 – nekoordinovaná prevádzka snímačov hladiny vody.
E35 – zistil sa problém plnenia vodou. Hladina vody v nádrži je vyššia ako je normálne.
E36 – poškodenie snímača hladiny vody.
E37 – snímač hladiny vody je chybný.
E39 – porucha snímača hladiny vody.
E41 – dvierka práčky nie sú dobre zatvorené.
E42 – systém zistil poruchu zámku dverí.
E43 – chybný zámok.
E44 – systém zistil poruchu snímača zatvárania dverí.
E45 – chyba v riadiacom okruhu (v elektronickom regulátore).
E51 – porucha hnacieho motora, ktorej predchádzal skrat v riadiacom prvku.
E52 – medzi elektronickým regulátorom a tachogenerátorom nie je žiadny kontakt.
E53 – porucha činnosti ovládacieho obvodu hnacieho motora.
E54 – porucha jednej z dvoch kontaktných skupín motora zlyhala.
E61 – je porušený teplotný režim, voda nedosiahne teplotu nastavenú programom.
E66 – systém zistil poruchu relé.
E71 – porušenie činnosti snímača teploty (zvýšený odpor).
E82 – systém zistil problémy pri obsluhe voliča (zariadenie na výber programov a cyklov).
E83 – systém zistil chybu pri čítaní údajov z voliča.
E84 – chyba konfigurácie práčky.

Dnes najobľúbenejšie