pes

Tlačové správy

Človek ako tvor spoločenský

Človek odpradávna vyhľadával spoločnosť. Už v praveku ľudia žili v tlupách, pomáhali si, a tak mohli prežiť. V skupine si delili prácu, jedlo aj povinnosti.Sám