zdravetipy_transparent-horizontal-pozitiv

Toto dokáže zlepšiť zrak o 2-3 dioptrie: Stačí 10 minút denne a budete mať zrak ako za mlada!

V posledných 10 – 15 rokoch došlo k obrovskému nárastu ľudí, ktorí nosia okuliare, alebo kontaktné šošovky. Oči sú často preťažované v dôsledku zvýšeného používania počítačov, ale i iných moderných technológií, doma i v práci.

V posledných 10 – 15 rokoch došlo k obrovskému nárastu ľudí, ktorí nosia okuliare, alebo kontaktné šošovky. Oči sú často preťažované v dôsledku zvýšeného používania počítačov, ale i iných moderných technológií, doma i v práci. William Bates (1860-1931) bol americký lekár, ktorý sa špecializoval na očné lekárstvo.

Bates si kládol otázku, prečo sa zrak s vekom zhoršuje a prečo keď ľudia dostanú okuliare proti krátkozrakosti, objaví sa v jeho ordinácii po nejakej dobe znovu, pretože problém sa opäť zhoršil. Dospel k záveru, že okuliare síce umožnia ostré videnie, samotný problém však nielen nezlepšia, ale naopak bude sa zhoršovať. Videnie ďalej ochabuje.

Zdravé očné svaly=zdravé oči

Bates bol presvedčený, že za všetkým sú očné svaly. Ľudským okom v harmonickej súhre pohybujú okohybné vonkajšou svaly zaisťujúce súmerné pohyby očí a tiež potrebnú zrakovú ostrosť. Ich stav teda rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu videnia. V roku 1920 zhrnul svoje názory a opis cvičebnej metódy zlepšujúcej zrak v knihe „Lepšie zrak bez okuliarov“. Desaťročia výskumov a skúseností pacientov, ktoré od tejto doby prebehli, že táto metóda dokáže skutočne zlepšiť zrak!

Zrak sa môže zlepšiť o 2-3 dioptrie

Zlepšenie zraku by sme mali pocítiť už po približne troch-štyroch mesiacoch cvičenia tejto metódy.

Ako na to?

  • Cviky vykonávajte v pokojnom prostredí, aspoň hodinu po jedle a bez okuliar.
  • Cvičte raz denne 10 minút.
  • Cviky vykonávajte pomaly, dýchajte pri cvičení zvoľna a rovnomerne.
  • Môžete cvičiť posediačky aj postojačky.
  • Pri všetkých cvikoch sústreďujte vedomie na oblasť medzi obočím. Snažte sa tiež počas cviku nežmurkať – držte sa inštrukcií.
  • Cviky môžete striedať a obmieňať, vyskúšajte ich kedykoľvek počas dňa – najmä ostré  pohyby očí

Batesove cviky na zlepšenie zraku

Cvik 1. Špičku ukazováku priložíme ku špičke nosa – prst je pritom rovnobežný s podlahou. Bez žmurkania zameriame pohľad na špičku prsta. Prst držíme na špičke nosa, pohľad sa koncentruje na neho. Pomaly sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme. 1-3 opakovaní.

Cvik 2. Konček pravého ukazováka priložíme k špičke nosa a sústredíme na ňu pohľad. S pomalým hlbokým nádychom prst odďaľujeme od nosa čo možno najďalej – buď ako nám to umožňuje paže, alebo do straty ostrosti videnia. Stále sa pozeráme na konček prsta. S pomalým výdychom ho vraciame na špičku nosa. 1-3 opakovania

Cvik 3. Pohyby očí.  Za jedno z najlepších cvičení považoval Dr. Bates vedomé napodobňovanie pohybu očí do strán, hore, dole a po uhlopriečkach. Pohyby by mali byť  vykonávané bez zbytočnej námahy, aby si oči oddýchli. Odporúča sa vykonávať 10 opakovaní pohybov najskôr do strán, následne hore a dole a nakoniec po uhlopriečkach. Pohybovať by sa mali len oči bez toho, aby sme hýbali hlavou alebo krkom. Po každom pohybe nesmieme zabudnúť žmurknúť. Toto cvičenie môžeme vykonávať nezávisle od iných cvičení počas dňa.

Pohyby očí

Cvik 4. Hlavu zakloníme čo možno najviac dozadu. Pozeráme sa na špičku nosa. Zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme. 1-3 opakovaní.

Cvik 5. Hlavu zakloníme čo možno najviac dozadu. Pozeráme sa na oblasť medzi obočím. Zhlboka sa pomaly nadýchneme, potom zhlboka pomaly vydýchneme. 1-3 opakovaní.

Cvik 6. Vykonávame ho v sede na stoličke. Chrbát vyrovnaný. Natiahneme paže pred seba, malíček a prstenník pritlačíme palcom k dlani, ukazovák a prostredník zdvihneme hore „do V“. Dlaň otočíme hranou pred tvár vo vzdialenosti asi 10-12 cm. Pozorujeme končekmi prstov.

S pomalým nádychom začíname pohybovať pažou doprava až na doraz, očami pritom stále fixujeme končekmi prstov.

S výdychom pomaly vraciame ruku do východiskovej polohy, pričom oči stále fixujú končekmi prstov.

Potom s nádychom opakujeme to isté na druhú stranu, teda doľava.

Opakujeme trikrát na každú stranu, potom opakujeme s druhou rukou.

Cvik 7. Zhlboka sa nadýchneme a zavrieme oči. Potom zvoľna vydychujeme a pri výdychu ľahko masírujeme očnej buľvy druhým článkom palcov na oboch rukách. Na konci výdychu dych zadržíme, otvoríme oči, zakryjeme ich tesne dlaňami a držíme ich celý čas na očiach. Dych zadržujeme tak dlho, ako dokážeme. Oči sú pri tom otvorené a uvoľnené. Vykonáme jedenkrát.

Cvik 8. Cvik vykonávame postojačky, s otvorenými očami. Predstavte si veľké písmeno X, ktoré zaberá  celé vaše zorné pole. Okrem dvoch obvyklých krížiacich sa čiar má jednu prostrednú čiaru navyše. Budete preskakovať očami z konca jednej čiary na druhú – ľavý horný bod, pravý dolný bod atď. Pohyby očí sú prudké, v krajnom bode sa zrak krátko bez žmurkania zafixuje a opäť preskočí inam. Dýchajte zvoľna, bez zadržiavanie dychu. Poradie krajných bodov, na ktorých zafixujete pohľad, meňte náhodne, tak, aby ste na každom z nich zafixovali pohľad trikrát.

Cvik 10. Vykonáva sa postojačky. Budete očami „kresliť“ kríž. Pohyby očí budú najprv vertikálne. V maximálnej možnej miere zdvíhajte oči najprv hore-dole, potom do strán pri kreslení vodorovné čiary. V každej z krajných polôh pohľad krátko zafixujte. Potom kreslite očami dva kríže naraz a nakoniec tri. 10-15 opakovaní.

Cvik 11. Budete pohľadom „kresliť“ na stenu štvorec, rozdelený na štyri časti. V každej z častí štvorca si myslite kruh. V mysli tieto kruhy Roztáčajte, najprv jeden po druhom, potom súčasne dva, tri a štyri. Potom Roztáčajte kruhy, ktoré sú proti sebe, každý na opačnú stranu a nakoniec sa všetky štyri kruhy budú otáčať naraz, na rôzne strany. Cvik robte 1-2 minúty.

Súvisiaci obrázok

Cvik 12. opisujte očami osmičky: vodorovnú, zvislú a dve uhlopriečne. Plocha fixácie pohľadu je blízko tvári. Každú z osmičiek opisujte najprv na jednu stranu, potom na druhú. 1-2 opakovaní na každú stranu.

Cvik 13. Krátko pozrite na jasný zdroj svetla (vychádzajúce alebo zapadajúce slnko, lampa s matným tienidlom atp.) Oči zakryte dlaňami a snažte sa akoby vtiahnuť svetelnú škvrnu do oblasti medzi obočím. Na svetelný zdroj sa môžete pozerať až jednu minútu.

Cvik 14. Nechajte v umývadle čistú vodu tak, aby mala izbovú teplotu. Ponorte do nej tvár s otvorenými očami a zamrkajte. Opakujte trikrát až päťkrát. Potom naberte plné ústa vody, nakloňte sa nad umývadlo a do vykulených očí si plným priehrštím striekajte vodu. Opakujte desaťkrát.

Názorné ukážky Batesových cvičení nájdete aj vo forme videí, napríklad na strénke youtube.

Zrýchlená verzia – očný workout, ktorý môžete robiť aj v práci!

https://www.youtube.com/watch?v=ZRetm8pV94w

Najlepšie tipy pre zdravie