zdravetipy_transparent-horizontal-pozitiv

Toto by mal povinne vidieť každý jeden rodič: Pomôcka, ako podať prvú pomoc dieťaťu, ako profi záchranár!

Aj pri tej najlepšej starostlivosti a maximálnej pozornosť sa môže stať, že dieťa pri hre vdýchne alebo skonzumuje malý predmet, ktorý mu zablokuje dýchacie cesty a znemožní dýchanie. Hoci je takáto situácia nočnou morou každého rodiča, je nevyhnutné aby zachoval chladnú hlavu a vedel, ako v takomto prípade postupovať. O živote v takýchto prípadoch môžu rozhodovať sekundy. Preto prispejte aj vy k šíreniu tohto článku, aby sa potrebné informácie dostali k čo najväčšiemu počtu rodičov.

Ako zistíte, že niečo nie je v poriadku?

Dieťa začne náhle chrčať, vydávať zvláštne zvuky, kašľať alebo lapať po dychu. Môžete vidieť aj náhle zblednutie a postupné modranie tváre.

Silný kašeľ a plač môžu pomôcť k tomu, aby dieťa cudzí predmet uvoľnilo samé. Ak je však ticho, plače len slabo, alebo dokonca nevydáva žiaden zvuk a má len otvorené ústa, je potrebný okamžitý zákrok rodiča.

Čo treba robiť!

Prvým pravidlom je zachovať  aj v takejto vážnej situácii čo možno najviac pokoja.

Kľaknite si na zem na lýtka a predlaktie položte na stehno – dlaňou nahor.

Dieťa položte na svoje predlaktie, aby bruško bolo na predlaktí a hlavička bola nižšie ako nohy. Rukou chyťte pevne sánku (nie krk) a 5 krát udrite po chrbátiku.

Ak postup nepomáha, obráťte dieťa, dajte si ho do lona tak, aby hlavička siahala nižšie ako zvyšok tela. Ukazovák a prostredník tej ruky, ktorou dieťa nedržíte priložte na stred hrudníka (tesne pod bradavky). Stláčajte do hĺbky približne 4 cm 5 krát po sebe. Potom na chvíľu prestaňte a opäť opakujte, kým dieťa nezačne dýchať. Názorný postup oboch metód si pozrite v priloženom videu, postup ukazuje lekár:

V prípade, že ani táto možnosť nepomohla a stav dieťaťa sa nezlepšuje, je potrebné pristúpiť k umelému dýchaniu. Prevedenie tejto techniky je iné ako v prípade dospelého jedinca. Pozrite si postup v priloženom videu:

Viac, ako 3 roky

V prípade, že má dieťa viac ako 3 roky, otočte dieťa smerom od vás, zakliesnite si ho medzi kolená a nakloňte mu trup mierne dopredu. Hlavu musí mať dieťa otočené k zemi. 5-krát ho udrite dlaňou do chrbta v stredovej oblasti. Ak nepomôže, po niekoľkých sekundách postup opakujte, nikdy však nebúchajte súvisle bez prestávky, inak by ste dieťaťu mohli vyraziť dych. Musíte mu dať niekoľko sekúnd na to, aby sa mu dostalo aspoň akého takého vzduchu.

Najlepšie tipy pre zdravie