zdravetipy_transparent-horizontal-pozitiv

Rodičia, toto je dôvod, pre ktorý by sme sa mali za svoje chyby deťom vždy ospravedlniť: Takto dáme deťom ten najlepší príklad!

Ospravedlnenie je veľkou lekciou pokory, pretože to znamená uznať, že ako všetky ľudské bytosti, aj vy sa mýlite.

 

 

Uznáte tým, že nie ste neomylní a že musíte napraviť svoje chyby.

Ospravedlnenie vás ako človeka pozdvihne, ale na dokončenie vzdelávacieho kruhu je potrebné, aby ste dôsledne napravili chyby, ktoré urobíte.

Inak budú vaše slová časom znieť prázdnotou.

 

 

Vďaka tomuto článku z portálu decorarymas sa dozviete, prečo je dôležité sa dieťaťu ospravedlniť a aký je najlepší spôsob, ako to urobiť. 

Byť matkou z vás robí lepšiu ľudskú bytosť.

Je to z časti určite aj preto, že ste sa nikdy predtým necítili byť taká zodpovedná za niekoho iného.

Navyše, za osobu tak jedinečnú a krásnu, ako je váš syn alebo dcéra, čo vám nepochybne pomáha vnútorne rásť.

 

 

Tento rast znamená prekonávanie výziev a dospievanie, čo je úloha, ktorej každodenne čelia rodičia, ktorí ako všetky ľudské bytosti niekedy robia chyby.

Môžu kričať alebo zle odhadnúť svoje deti a vedieť sa ospravedlniť je nevyhnutnosťou každodenného života.

Nie je to len formalita, ale akt, ktorým svojim deťom poskytnete istotu, vzbudíte v nich dôveru, empatiu a asertivitu.

Ospravedlniť sa znamená urobiť krok vpred

 

 

Je to o uznaní, že ste sa mýlili.

Ukázať svojim deťom, že chyby sa dajú robiť správne, je veľmi dôležité a vo výchovnom procese nevyhnutné.

Náprava je múdra a na to, aby ste to dokázali, je potrebné naučiť sa zmeniť postoj, ktorý vás núti konať nevhodne.

Pomôže vám to vidieť chyby ako pedagogický prvok, ktorý poskytne cenné lekcie nielen vám, ale aj vašim deťom.

Rešpekt a dôslednosť sú dôležité hodnoty

 

 

Vedieť povedať „ mýlil som sa a pokúsim sa to napraviť “ je príkladným prejavom úcty k vášmu dieťaťu ako ľudskej bytosti.

Schopnosť ospravedlniť sa svojim deťom, keď sa pomýlite, z vás robí svedomitého a zodpovedného rodiča.

Dávate tým dieťaťu najavo, že nie ste neomylní, robíte chyby a chcete sa zlepšiť .

Byť konzistentný znamená ísť príkladom.

 

 

Len ten rodič, ktorý svojimi činmi a životným štýlom rešpektuje dodržiavanie pravidiel a hodnôt, ktorými sa riadi jeho domov, môže skutočne odovzdať deťom príklad, ktorý rady prevezmú.

Priznajte sa, koľkokrát ste trvali na tom, aby sa vaše dieťa ospravedlnilo súrodencovi alebo inému rodinnému príslušníkovi, či kamarátovi?

A teraz sa pozrite pravde do očí a zamyslite sa nad tým, ako často sa ospravedlníte dieťaťu vy, ak sa dopustíte nejakej chyby. 

 

 

Sú situácie, kedy ste príliš unavení, vystresovaní alebo zle odhadnete situáciu a jednoducho vybuchnete.

Nemusíte sa kvôli tomu trápiť a obviňovať sa, že ste zlý rodič.

Aj takáto nemilá situácia sa dá zachrániť a dôležité je, aby ste vedeli priznať pred dieťaťom svoje chyby.

Dieťa má právo vedieť, že nikto (ani vy) nie je dokonalý.

Výhody, ktoré prináša ospravedlnenie

 

 

V prvom rade poskytnete dieťaťu návod, ako sa v prípade chyby ospravedlniť človeku, ktorému sme nechtiac ublížili. 

Budujete tým u dieťaťa vlastnosti, ako je empatia, sebareflexia a v neposlednom rade aj odvaha. 

Zároveň si budujete u dieťaťa rešpekt a vytvárate pozitívny vzor, ktorý prevezme oveľa ľahšie, ako keď len počúva, že sa má ospravedlniť, ale vlastne nevie ako.

Naučí sa prijať a spracovať pocit hanby, posilňujete v ňom pokoru, ale zároveň ho učíte aj prevziať zodpovednosť za svoje činy, nech sa deje čokoľvek.

Keď sa dieťaťu dokážete ospravedlniť, naučíte ho tým zároveň odpúšťať. 

Najvhodnejší spôsob, ako sa dieťaťu ospravedlniť

 

 

V prvom rade je dôležité, aby ste sa po predchádzajúcom incidente upokojili a konali už z chladnou hlavou.

Skúste sa najskôr párkrát zhlboka nadýchnuť, aby z vás opadol stres a aby ospravedlnenie vyznelo naozaj úprimne a dôveryhodne.

Zároveň je dôležité dobre si premyslieť, čo chcete povedať a ako chcete svoju ľútosť vyjadriť.

Treba si uvedomiť, že pre dieťa je to veľmi stresujúce, keď je naňho rodič nahnevaný a kričí. 

 

 

Preto treba prijať jeho pocity, pochopiť, že mu to ublížilo a ponúknuť mu spôsob, ako všetko vrátiť do starých dobrých koľají. 

Vďaka tomu sa aj ono naučí rešpektovať druhých, vcítiť sa do ich pocitov a hľadať riešenie vzniknutých hádok a konfliktov. 

Prejdite si spolu situáciu, ktorá nastala a ktorá viedla k tomu, že ste konali nesprávne.

 

 

Snažte sa hľadať riešenie, ako tomu v budúcnosti predísť.

Ak ste boli v strese alebo na vás doľahla únava, vysvetlite dieťaťu, že to bol skutočný dôvod vášho hnevu a že vás mrzí, že ste sa nedokázali kontrolovať.

Pracujte na sebe a snažte sa v budúcnosti rovnaké chyby neopakovať.

Vyhnite sa však obviňovaniu a snažte sa, aby vaše „prepáč“ nevyšlo len tak nazmar.

 

 

Môžete sa prípadne dieťaťa spýtať, či má nejaký nápad, ako by sa dala vzniknutá situácia riešiť a ako by ste to mohli napraviť. 

Na záver požiadajte svoje dieťa o odpustenie, ale netlačte naň a pristupujte k nemu trpezlivo.

Verte, že úprimné ospravedlnenie od mamy, či otca, je pre dieťa vždy dobrou skúsenosťou, z ktorej sa niečo naučí.

Vo veľkej miere totiž správanie našich detí formujeme práve my, rodičia.

Schopnosť ospravedlniť sa naučí vaše dieťa udržiavať si dobré medziľudské vzťahy a je to veľkou výhodou aj do budúcich vzťahov. 

Veľa šťastia!

Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: Pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pixabay
Foto: pexels
Foto: pixabay
Foto: pixabay

Najlepšie tipy pre zdravie