zdravetipy_transparent-horizontal-pozitiv

Perfektný matematický trik: Na prstoch jednej ruky deťom vysvetlíte, koľko stupňov je v uhle (netreba uhlomer)!

Dnes sa vďaka portálu napadovy.blog dozviete, ako môžete aspoň približne určiť, koľko stupňov je v uhle aj bez pomoci uhlomera.

Je to veľmi jednoduché a potrebujete len prsty jednej ruky. 

 

 

Koľko stupňov je v uhle?

Všeobecne akceptovanou mernou jednotkou pre ploché uhly sú stupne.

Prečo matematici staroveku vybrali práve takú jednotku a prečo je v kruhu 360 stupňov a nie povedzme 1000, to nie je isté.

Jedna z hypotéz tu vidí súvislosť s tým, že v roku je približne 360 dní.

Ďalšia hovorí, že Sumeri (etnikum neznámeho pôvodu žijúce v južnej Mezopotámii, resp. južnej Babylonii) zvolili číslo 360 na základe systému šesťdesiatkovej (sexagesimálnej) sústavy.

 

 

Tak či onak, uhly sú prítomné nielen na stránkach učebníc, ale obklopujú nás takmer všade aj v reálnom živote. 

Pravý uhol nájdete napríklad v obrysoch budov, krivkách nábytku a na každom vytlačenom hárku.

Bez 45 stupňového uhla by žiadny tesár nevyhotovil ani najjednoduchší rám.

Na nakreslenie rovnostranných trojuholníkov je potrebný uhol 60 stupňov, 30 stupňový uhol je menej využívaný, ale pomáha získať 120 stupňový uhol, ktorý je potrebný na zostavenie pravidelného šesťuholníka.

 

 

Meranie uhla bez uhlomera

S uhlomerom je meranie jednoduché. Stred umiestnite v hornej časti rohu a zarovnajte základňu na jednej strane.

Sledujte druhú stranu a v mieste, kde prechádza bod oblúkom uhlomeru bude hodnota uhla uvedená v stupňoch.

Bez uhlomeru po ruke je úloha náročnejšia, ale nie nemožná.

 

 

Tento jednoduchý trik s rukou vám pomôže…

Natiahnite ruku, dlaň otočte hore a roztiahnite prsty čo najďalej od seba. 

Uistite sa, že palec je kolmý na malíček.

Potom, ak malíček ukazuje 0 stupňov:

prstenník ukazuje 30 stupňov

prostredník na 45 stupňov

ukazovák na 60 stupňov

palec na 90 stupňov

 

 

Metóda samozrejme nie je úplne presná, ale vždy pomôže približne odhadnúť, s akým uhlom sa stretávate.

Meranie 90, 60 a 30 stupňového uhla bez uhlomera

Ak potrebujete uhol 30, 60 alebo 90 stupňov a nemáte po ruke uhlomer, pomôžu vám tieto jednoduché metódy. 

 

 

Ak chcete získať presný uhol 90 stupňov, zostrojte Pytagorov trojuholník so stranami, ktoré sú násobkami 3, 4 a 5.

Za týmto účelom napríklad nakreslite segment 5 cm dlhý a od jeho koncov nakreslite oblúky s polomermi 3 a 4 cm.

Teraz spojte bod ich priesečníka s koncami segmentu.

Získate pravouhlý trojuholník a uhol oproti prepone bude mať presne 90 stupňov. 

 

 

Keď už máte pravý uhol, magické číslo 173 vám pomôže ľahko získať uhly 30 a 60 stupňov (toto je dobré si zapamätať).

Vyznačte segment 100 mm na jednej strane pravého uhla a 173 na druhej strane.

Spojte ich konce a získate šablónu s uhlami 90, 60 a 30 stupňov!

 

Ako rysovať uhly bez uhlomeru

Toto video je výbornou pomôckou nielen pre školákov. Určite si ho pozrite!

 

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

 

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Najlepšie tipy pre zdravie