zdravetipy_transparent-horizontal-pozitiv

Tieto jednoduché cviky vás zbavia bolesti krčnej chrbtice takmer okamžite: Aj s videonávodom v češtine!

Vyskúšajte tieto cviky na krčnú chrbticu a šiju, ktoré pomôžu predchádzať, alebo odstrániť bolesť hlavy, ktorá vzniká práve v súvislosti s krčnou chrbticou. Sú účinné aj pri problémoch so stabilitou, stratou orientácie, zhoršenom sluchu, alebo zraku v dôsledku týchto bolestí hlavy. Okrem toho si zlepšíte držanie tela a celkovo sa budete cítiť lepšie.

Vyskúšajte tieto cviky na krčnú chrbticu a šiju, ktoré pomôžu predchádzať, alebo odstrániť bolesť hlavy, ktorá vzniká práve v súvislosti s krčnou chrbticou. Sú účinné aj pri problémoch so stabilitou, stratou orientácie, zhoršenom sluchu, alebo zraku v dôsledku týchto bolestí hlavy. Okrem toho si zlepšíte držanie tela a celkovo sa budete cítiť lepšie.

1. Automasáž

Začnite tým, že si jemne pomasírujete šiju a krk, aby ste trochu uvoľnili svaly, ktoré si budete naťahovať. Začnite na ramene a pokračujte až k uchu. Používajte trenie a stláčanie a keď ucítite uvoľnenie, prejdite na druhé rameno.

2. Vytáčanie do strán

Sadnite si rovno a chrbát držte vzpriamený. Ruky voľne spustite vedľa tela. Pomaly začnite vytáčať hlavu do strany. V konečnej pozícii sa snažte vydržať aspoň pár sekúnd. Opakujte to isté na druhú stranu. Vykonajte tento cvik 10-krát na každú stranu.

2. Úklony hlavy do strán

Keď robíte úklon do strany, hlavu pomaličky ťahajte k ramenu a rameno k zemi. Opakujte 10-krát na každú stranu.

3. Predklony k hrudníku

Hlavu pomaly ťahajte dopredu k hrudníku. Keď máte hlavu hore, tak sa nadýchnite, potom ťahajte dopredu s výdychom. Opakujte 10-krát.

4. Ťahanie hlavy do strany

Pravou rukou chyťte ľavú spánkovú časť hlavy a ťahajte pomaly k pravému ramenu. Ľavé rameno sa snažte nedvíhať, naopak, ťahajte ho smerom k zemi. V tejto polohe vydržte aspoň 10 sekúnd. Opakujte na druhú stranu a celkovo opakujte 5-krát na každú stranu.

5. Ťahanie hlavy šikmo dolu

Chyťte sa jednou rukou za hlavou na temene a ťahajte hlavu šikmo dolu k hrudníku. V tejto pozícii sa snažte vydržať aspoň 10 sekúnd. Potom vráťte hlavu do pôvodnej polohy hore a vymeňte strany. Na každú stranu opakujte 5-krát.

6. Ťahanie hlavy rovno

Ruky si položte za hlavu a pomaly plynulým pohybom ťahajte hlavu dolu k hrudníku. Dýchajte nosom a v záverečnej pozícii vydržte aspoň 10 sekúnd. Potom vráťte hlavu hore a spolu opakujte 5-krát.

 

Najlepšie tipy pre zdravie